Tirsdag 10.september

Kurs for dommeraspiranter

12.00 -12.30: Åpning

12.30 -13.00: Dommerens oppgaver

13.00 -14.00: Eksteriørbedømmelse

14.00 -15.00: Ullbedømmelse

15.00 -18.00: Praktiske øvelser (hos Krogsrud)

19.30: Middag og sosialt samvær

Onsdag 11.september

08.00 -10.00: Oppsummering av 1.kursdag-spørsmål/diskusjon

Dommersamling for aspiranter og øvrige dommere

10.00 -10.30: Ankomst m/kaffe

10.30 -12.30: Retningslinjer for kåringssjå

- lokal arrangørs oppgaver

- dommerens oppgaver

- regler for kåring av værlam

12.30 -13.30: Lunsj

13.30 -17.30: Praktiske øvelser (hos Krogsrud)

Kursledere: Ken Lunn og Terje Bakken

Påmeldingsfrist innen 25.august for dommeraspiranter og eventuelt øvrige dommere som ønsker overnatting.

Påmelding til Terje Bakken, mob. 950 60 928 eller e-post: terje.bakken@nortura.no