Norsk Sau og Geit har gitt tilsagn om støtte til kurset. Kurset er klasse A, nybegynner-kurs. Det er ønskelig med forhåndspåmelding innen 1. juli, mens det vil bli satt en siste påmeldingsfrist på høstparten. Alle lokallag i Nord-Østerdalen og saueprodusenter oppfordres om å bekjentgjøre kurset og oppfordre aktuelle kandidater da det er klart behov for flere klippere i regionen.

Forhåndspåmelding her

Eirik Kolbjørnshus fra Nortura Klippeteam er kursinstruktør. Ved mange deltakere vil det leies inn hjelpeinstruktører.