Nå har rovdyrskadeerstatningsoppgjøret kommet i postkassa til mange i løpet av de siste ukene. Noen besetninger har da fått pålegg fra Fylkesmannen om at til neste beitesesong må søyene kodemerkes for lammetall på utmarksbeite. Dette er hjemlet i den reviderte erstatningsforskriften.

Fylkesmannen henviser i vedtaket til § 4 a.

(Les den reviderte erstatningsforskriften og veilederen som Fylkesmannen skal forholde seg til her.)

Norsk Sau og Geit anbefaler at følgende fargekoder nyttes:

0 lam - rød

1 lam - blå

2 lam - gul/ eventuelt ingen

3 lam - grønn  

Norsk Sau og Geit anbefaler at alle egne søyer søyer kodemerkes der umerkede besetninger også beiter.

Les hele NSG sin artikkel om saken her.