Innledere: Ola Krokann og Øivind Løken

Program:

«Krokann-dommen».

Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal deler sine erfaringer fra rettssaken vedr. krav om erstatning ved tap av husdyr til rovvilt.

 

Nåværende og framtidig erstatningsordning; bestandsregistreringer.

Prosjektleder Øivind Løken, FKT - forebyggende og konfliktdempende tiltak. FKT er et fellesprosjekt mellom de tre organisasjonene Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag

 

Kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!