Landbruksforvaltningen i Røros, Os, Tolga, Tynset/Alvdal, Folldal og Rendalen inviterer til kurs der ”Bonden som bedriftsleder” er tema i samarbeid med Småfeprogrammet i Fjellregionen. Hedmark Fylkeskommune og Småfeprogrammet i Fjellregionen bidrar med støtte til kurset.

Kurset starter i desember og går til og med mars med 4 samlinger med følgende tema:

  • Bedriftslederen v/ Lars Kjuus, Romerike landbruksrådgiving
  • Skatteregnskapet  v/Odd Jarle Skogstad, Vekstra Nord-Øst BA
  • Økonomistyring   v/Odd Jarle Skogstad, Vekstra Nord-Øst BA
  • Produksjonsstyring v/ Tine rådgiving (foredragsholdere ikke avklart) og  Øystein Havrevoll (storfe) og Toril Hårdnes (sau), Nortura

Påmeldingsfrist er 18. november.

Omtale på Os kommune sine sider

Program og påmeldingskjema