Merking av det første lammet var den symbolske snorklippinga når det nye fjøset på Tronslien gard i Alvdal ble åpnet. Alle de frammøtte kunne følge med når Karin Mattson og Jo Agnar Hansen merket det første lammet i sitt nye sauefjøs. Nummer 60001 var den førstefødte i det nye fjøset og fikk dermed den æren å bli kjendis foran et meget stort antall frammøtte.

Lam nummer 60001 med mora

 

Det flotte bygget, som er satt opp på Tronslien er levert av Østerdal Tre. Det er reist i laftetømmer og har et tradisjonelt ytre. Innvendig er det teknologi og praktisk gjennontenkte løsninger. Husdyrrommet på 61x16 meter rommer gårdens drøyt 420 lammeklare søyer. i Tillegg kommer forsentral og kontor og hvilerom. Alle søyene er scannet og med et samlet lammetall nær oppunder 800. Da forstår alle med erfaring i næringa at det går mot travle tider for familien på Tronslien.

 Kompositt gulv i bingene. Drikkekar og forbrett. Ganske tradisjonelt med to forbrett og fire rader med binger. Drivganger  for enklere dyrehandtering.Forsentralen rommer en fullforblander. Skinner i taket og automatisk forvogn sørger for utmating til dyra seks ganger i døgnet. Finkutting av silo med innblanding av noe kraftfor og mineraler gjør at foropptaket øker. Det ble  presisert at løsningene var valgt for å øke grovforandelen til dyra.

Regjerende norgesmester med gjeterhund Karin Mattson holdt en imponerende oppvisning med to forskjellige hunder. Sau ble hentet fra langt hold og drevet helt fram til Jo Agnar Hansen, regjerende nordisk mester i samme, som  fortalte et våkent  og lærevillig publikum om hva som foregikk. Trening i flere år og gode hunder gir resultater. Det kan alle de tilstedeværende bekrefte da Karin meget kontrollert skilte ut enkelte sauer fra flokken ute på jordet.

Jo Agnar Hansen og Karin Mattson

Hedmark sau og Geit var representert med leder og flere styrerepresentanter. De hadde en egen stand der det ble delt ut matriell for verving av nye medlemmer og annen informasjon fra Norsk Sau og Geit. Forhenværende leder Ole Jakop Akre ble takket for sin innsats i Hedmark Sau og Geit. Han ble overrakt HSG sitt fat med logo av leder Martin Mostue.

Ole Jakob Akre og Martin Mostue for anledningen i plast som resten av gjestene

Det var representanter tilstede fra alle levrandørene av utstyr til bygget. Nortura var representert ved Erling Skurdal og Toril Hårdnes som sto for servering av grillmat til de frammøtte.

Leverandørene av det fantastiske bygget var også representert. Den lokale bedriften Østerdal Tre begynner nå og få et solid fotfeste i markedet med mer enn tjue bygg levert så langt. Når tradisjoner og byggetekniske kvaliteter blir ivaretatt på en så konkuransedyktig måte er dette en leverandør som er verdt å merke seg hvis en har byggeplaner. Det flotte og tradisjonelle ytre vil passe inn på de fleste gårdstun. Heltre gir et dempet og behagelig inneklima og bør vurderes hvis en går med byggeplaner.Tømmeret i fjøset på Tronslien kommer fra egen gardsskog. Det er videreforedlet ved Sætersmoen sag i nærområdet og levert tilbake i elementer som ble heist på plass av Østerdal Tre.

Åmund Lekve Karlsen og Halvard Broch-Due,Østerdal Tre

Familien Lekve Karlsen tok turen fra Løten til Alvdal for å se på det nye fjøset og hvilke løsninger som var valgt. Omund Lekve Karlsen er oppvokst med sau på hjemgården i Løten. Han har nå tatt over eiendommen og vurderer bygging av nytt sauefjøs.

Lars Ola Johnsen, Fjøssystemer

Lars Ola Johnsen, nestleder i Alvdal Sau og Geit, og representant for Fjøssystemer var travelt opptatt på sin stand. Mange ville se på Fjøssystemer sine varer og særlig gulv løsningen i kompositt.

Knarrhult var representert. De har levert mye av innredningen i fjøset.

Fullforblanderen fra levert av Felleskjøpet ble grundig studert av mange.

Hedmark sau og Geit takker for at vi fikk lov til å være med på åpningen av det nye fjøset og ønsker lykke til i framtida.