På styremøte i Hedmark Sau og Geit 04.11.2015 trakk Ole Jakob Akre seg som leiar i HSG. Nestleiar, valgt på årsmøtet, Martin Mostue tek over som leiar fram til komande årsmøte. 1 vararepresentant til styret, Hans Bondal, går inn som fast styremedlem.

 

Etter gjeldande regelverk i Norsk Sau og Geit blir styret i HSG sjåande slik ut fram til årsmøtet:

 

Leiar: Martin Mostue

Styremedlem : Ola D. Gløtvold

Styremedlem : Kjell Eierholen

Styremedlem: Mona Malvik Arntzen

Styremedlem: Hans Bondal

 

1.vara: Vegard Nystuen

2.vara: Eline Baugslien

 

Kasserar: Ulf Skårholen

Sekretær: Eva Linn Hove Bergset