Tingretten i Sundsvall, Sverige har nå fastslått at det kan iverksettes lisensjakt på ulv i Sverige i vinter.

Fra andre januar 2017 kan det dermed felles 24 ulver i vårt naboland i øst.

Dette er stikk i strid med hva norsk forvaltning ser ut til å lande på. Statsråd Helgesen har jo som kjent satt foten ned for uttak av ulv i vernesonen i Norge. Dette til tross for at det aldri har vært dokumentert flere ulver i Norge i moderne tid.  Norske jegere, som nå for første gang kunne fått muligheten til¨å felle ulv i ulvesona, har blitt satt på sidelinja av en forvaltning som nå er i ferd med å miste all troverdighet. Forskningsmiljøet ved Skandulv har selv gitt uttrykk for at det ikke er til trussel for bestanden med det uttaket som var planlagt.

Det skal være et møte i Klima og Miljødepartementet på onsdag 4.januar. Da vil vi trolig få høre statsrådens begrunnelse for nekt av årets planlagte lisensfelling på ulv i vernesonen,