Denne hannjerven som ble fellt 02.01.2016 veide 18 kg.

Jervejakta i vårt område har nå igjen en restkvote på fem dyr denne sesongen. Derav to hunndyr.

Lisensjakt er et omdiskutert virkemiddel for å holde rovdyrstammen i sjakk. Så langt er det bare unntaksvis at hele kvoten er blitt tatt ut ved lisensjakt på jerv og bjørn. Sist høst ble ingen bjørner fellt i vår region selv om kvoten var på to bjørner. Dette skyldes nok at tidspunktet for jakta. Start i august tilsier at dette ikke er lett. At det kan felles bjørn under elgjakta er positivt, men hjelper lite da de fleste nok vil prioritere elgkvota som for de fleste faktisk koster ganske mye.

Jerv i fjellet er også en stor utfordring for jegerne. Snøforhold som kan variere fra time til time og store avstander uten motoriserte framkomstmiddel gjør at dette blir svært vanskelig.

Lisensjakta på ulv har så langt igjen et dyr på kvoten for denne sesongen. Her mangler det nok nå bare litt stabil sporsnø før årets kvote kan fylles.

Lisensjegerne gjør en kjempeinnsats for å holde rovdyrtrykket nede i beiteområdene våre. De er på farten både sent og tidlig for lete etter spor. Hvis noen kan hjelpe de med en vinterbrøytet vei eller et tips om et ferskt spor så setter de stor pris på det. Det vil i såfall gagne oss alle som beitebrukere og være helt i tråd med vedtatt lovlig rovdyrpolitikk.

Vi vil med dette takke alle de lisensjegerne som bruker sin ferie og fritid for å holde rovdyrbestanden nede på forvaltningens vedtatte nivå. De gjør en kjempejobb.

 

.