Lisensjakta i våre områder er nå i gang. Det er flotte sporingsforhold i store deler av fylket. Dette gir resultater!

12.12 ble det fellt en jerv på 13 kg i Åmot.

13.12 ble det fellt en hannulv i Stange. Denne er i skrivende stund enda ikke veid, men det blir anslått ei vekt på ca 45kg.

Uttak av rovvilt på lisens er et viktig virkemiddel for at beitebruk skal kunne ha levelige forhold i våre beiteområder. Den innsatsen som lisensjegerne legger ned under disse fellingsforsøkene kommer beitenæringa direkte til gode. Uttak av potensielle skadegjørere er et forebyggende virkemiddel som virker.