Hedmark sau og geit og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Østerdal inviterer til Fagdag i Vingelen

 

Tirsdag 19.08.2014 kl 12.00 – Oppmøte på «Bunåva» - butikken, for felles transport.

 

Yngve Rekdal fra Skog og landskap

Jørgen Todnem fra Bioforsk 

Odd Rune Enger fra Bratthøa sauhamnelag.

 

Det blir ei grunndig fagmessig vurdering av beitet i området, i forhold til beitetrykk og beitekvalitet.

Vi skal få en gjennomgang av forventet endring i kvalitet på utvalgte beiteplanter.

Så skal vi høre litt om hvordan hamnelaget fungerer og er organisert.

 

I Vingelen er det satt opp mange km med inngjerdinger og sperregjerdet de senere årene. Vi vil gjøre en vurdering på disse i forhold til effekten på beitebruken i området.

 

I forhold til servering trenger vi oversikt over hvem som kommer. Påmelding til Landbrukets Hus, Tynset – tlf 62471400 innen 15. august.

 

Vel møtt til en god fagprat !