Det er organisert busstransport til Oslo i denne sammenhengen fra det meste av østlandet. HSG medlemmer med e.post registrert i NSG har fått kontaktinformasjon tilsendt.

Her er programmet for markeringa i Oslo:

Markering for en demokratisk ulveforvaltning

Kl 12.30 oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Miljø og klimadepartementet

Kl 13.00 Vidar Helgesen, statsråden vil gi en kort redegjørelse av departementets vedtak 20.12.2016

Kl 13.15 Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund avd. Hedmark

Kl 13.20 Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker

Kl 13.25 Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark

Kl 13.30 Rune Støstad, Ordfører Nord- Fron Kommune

Kl 13.30 Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot

Kl 13.35 Gaute Nøkleholm, NORSKOG

Kl 13.40 Trommer fra skogene

Kl 14.00 Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Busstransport bestilles innen 02.01.2017 kl 09.00: Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om nok påmeldte deltagere.