Velkommen til Min Side
Her kan du foreta endringer av dine kontaktopplysninger og medlemskap.
Videre kan du registrere nye medlemmer du har vervet og du vil få oversikt over vervinger/vervepremier. Du vil også få oversikt over dine fakturaer som gjelder ditt medlemskap og du kan melde deg på kurs. Medlemskap i Norsk Sau og Geit er personlig.
Er du tillitsvalgt får du i tillegg oversikt over lagets medlemmer sin betalingsstatus for kontingent, samt oversikt over hvem som er valgt inn i ulike tillitsverv.

"Min side", er et viktig hjelpemiddel for tillitsvalgte i organisasjonen. Her kan alle med registrert e-post adresse nås med bare noen tastetrykk. Vi kjenner vel alle til at satsene på porto har passert en tikrone med godt mål. i Sau og Geit sine lagskasser,som sjelden er særlig velfylte vil utsendelse av informasjon med vanlig post bli en formidabel kostnad. E-post er som kjent gratis og hvis alle medlemmer tar seg bryet med å redigere sin medlemskonto i NSG får organisasjonen og de tillitsvalgte her et gratis hjelpemiddel for å nå den enkelte medlem på en rask og effektiv måte. Det er enkelt for tillitsvalgte å sende e-post til medlemmer herfra.

Hvordan komme i gang på min side?

Ved et klikk på linken under kommer du rett til innlogging i "Min side".

Første gang legger du inn din e-post adresse i vinduet. Dermed får du automatisk tilsendt et passord for å komme i gang. https://medlem.nsg.no/Account/SendPassword.aspx

Begynn deretter med å legge inn medlemsnummeret ditt i innloggingsvinduet til "Min side".Legg inn passordet du har fått tilsendt og du kommer rett inn i din egen medlemskonto.( Innloggingsvindu ).

Her står det som er registrert på deg i Norsk Sau og Geit sitt medlems register. Fødselsdato, antall sau, adresse, telefon og e-post adresse. Er den ikke registrert så legg den inn selv og husk lagre knappoen når du registrerer/endrer noe.

Som tillitvalgt velger du på den svarte verktøylinja. Vanlig medlem på den grå.

Sørg for at du betaler rett kontigent.( Det skilles jo her på over og under femti søyer.) Sørg for at adresse og telefon er korrekt. 

Hvis hver enkelt gjør dette selv forenkles hverdagen for tillitsvalgte i vår organisasjon betraktelig.