Velkommen til Min Side
Her kan du foreta endringer av dine kontaktopplysninger og medlemskap.
Videre kan du registrere nye medlemmer du har vervet og du vil få oversikt over vervinger/vervepremier. Du vil også få oversikt over dine fakturaer som gjelder ditt medlemskap og du kan melde deg på kurs. Medlemskap i Norsk Sau og Geit er personlig.
Er du tillitsvalgt får du i tillegg oversikt over lagets medlemmer sin betalingsstatus for kontingent, samt oversikt over hvem som er valgt inn i ulike tillitsverv.

"Min side", er et viktig hjelpemiddel for tillitsvalgte i organisasjonen. Her kan alle med registrert e-post adresse nås med bare noen tastetrykk. Vi kjenner vel alle til at satsene på porto har passert en tikrone med godt mål. i Sau og Geit sine lagskasser,som sjelden er særlig velfylte vil utsendelse av informasjon med vanlig post bli en formidabel kostnad. E-post er som kjent gratis og hvis alle medlemmer tar seg bryet med å redigere sin medlemskonto i NSG får organisasjonen og de tillitsvalgte her et gratis hjelpemiddel for å nå den enkelte medlem på en rask og effektiv måte. Det er enkelt for tillitsvalgte å sende e-post til medlemmer herfra.