Så langt har lite eller ingenting skjedd fra høyere myndigheter. Fylkesråden ønsker derfor et prosjekt, bl a. for å registrere hva som er blitt gjort, og hva som ikke er blitt gjort, med tanke på at vi skal unngå slike fallgruber for senere år. Innlandet bør være en god start med et slikt arbeid, da store landbruksområdet ligger nettoppi disse områdene.