Møtet finner sted på Skaslien Gjestgiveri på Kirkenær

  1. Vi må stå samlet i dagens rovviltsituasjon. Hva er status?
  2. Hva brenner du for? Hva vil du vi skal gjøre i Hedmark Sau og geit? Værringer, kåringer mm.
  3. Fordeler med å være medlem av NSG.
  4. Hva mener vi om soneinndeling?
  5. Er det ønske med felles rovviltkontakt for HSG?

Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit og styret i Hedmark Sau og Geit deltar.

Enkel servering – kaffe / kringle.

 

Hedmark Sau og Geit

Ole Jakob Akre