I fjor tok FKT-prosjektet(Forebyggende og konflktdempende tiltak) initiativet til et prøveprosjekt med noen beitelag i Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag for å involvere disse mer aktivt i innsamling av bjørnemøkk og –hår for DNA-analyse. Vi hadde møter på våren der SNO deltok med en innføring i hva som skal samles, hvordan dette skal gjøres og hvorfor det er viktig at prøver blir samlet inn. SNO hadde også med seg ulike prøver på bjørnemøkk og –hår, samt noen eksempler på forvekslingsmuligheter. Tilbakemeldingene fra beitelagene tydet på at de så på dette som noe positivt og at alle beitelagene burde få en slik innføring. Vi ønsket derfor å få i stand nye møter våren 2013 hvor alle beitelagene i fylket inviteres.

I fjor ble disse møtene avholdt i midten og slutten av juni. I planleggingsfasen for årets møter kom det opp at Hedmark Sau og Geit hadde planlagt medlemsmøter i samme periode. Det var derfor en gylden anledning til å slå fluer i en smekk, da mange fra beitelaga og lokallaga likevel er samlet der. Det lot seg ordne, slik at bjørneskitmøtet nå er lagt i forbindelse med vårmøtene til Sau og geit.

Møtet for sørfylket er mandag 17.06 kl. 20.00 på Kilde gjestgiveri i Løten.
Møtet i nordfylket er tirsdag 18.06 kl. 20.00 på Malmplassen Gjestegård på Tolga.

Hedmark Sau og Geit sine medlemsmøter avholdes i de samme lokalene fra kl. 18-20.

Velkommen!

Med hilsen
 

Øivind Løken
prosjektleder

FKT-prosjektet