Saueholdet i de overnevnte kommunene er nå sterkt redusert. For mange foregår nå mye av beitinga på innmark eller inngjerdet utmark. Kommunene vil derfor i samarbeid med Fylkesmannen/Småfeprogrammet i Fjellregionen og Norsk Landbruksrådgivning arrangere en kurs/møteserie der temaet vil være sauehold på innmark gjennom hele året.

Her kan du lese Trysil kommune sin orientering om saken.

 

Første møte om sau på innmark holdes onsdag 20. januar kl 18.30 - 21 på kommunehuset Folkvang i Elverum, store auditoriet, Lærerskoleallèen 1.