Innmelding av dyr som skal tas prøve av, gjøres nå kun til Norsk Protein. Derfra varsles det videre til Mattilsynet om dyr som tas prøve av. Kadaver som det skal tas prøve av, skal ha øremerkene inntakt.

Innmelding av kadaver til Norsk Protein gjøres her

Alle har en plikt til å melde ifra dersom en har mistanke om at dyr kan ha alvorlig smittsom sykdom (Matloven § 6).
Du har også en plikt til å melde ifra til Mattilsynet om dette (Bekjempelsesforskriften § 11):
Døde storfe over 4 år
Døde sauer og geiter over 18 måneder
Døde hjort over 12 måneder
Storfe, småfe og hjortedyr som har endret adferd eller mistet evne til å bevege seg naturlig skal også meldes fra om, uansett alder.

Mattilsynet ønsker å undersøke disse dyrene for såkalte TSE-sykdommer (TSE- Transmissible Spongiform Encephalopathies= overførbare spongiforme encefalopatier). Et annet ord for TSE er prionsykdom. Dette er en smittsom nevrologisk sykdom som ødelegger hjernevevet. Det finnes ingen behandling for sykdommen, og dyr som blir smittet vil etterhvert dø.
I Norge overvåker vi forekomsten av prionsykdom hos følgende dyrearter:

  • Storfe (BSE, bovin spongiform encephalopati/kukalskap)
  • Småfe- skrapesjuke
  • Hjortedyr (CWD, Chronic Wasting Disease/skrantesjuke)

Les mer om Norsk Protein sin overtakelse av prøveuttak her. I denne artikkelen står det mer om TSE-status og kjøp/salg av livdyr og overholdelse av varslingsplikt.