Vi trenger informasjon om forventet produksjon i 2018 sammenlignet med faktisk produksjon i 2017.  Vær snill å svare på spørreundersøkelsen vår, og gjør det omgående.

Slutter du med sau slik at det ikke blir lam på gården i 2018, er dette også en viktig opplysning for oss.

Vi ber om svar fra alle saueholdere, uavhengig av medlemskap i Norsk Sau og Geit og slakteritilknytning.

Det er fullt mulig å svare anonymt. Identifiserer du deg med produsentnummeret ditt, blir du med i trekningen av 10 svarpremier.

For å svare på spørreundersøkelsen må du ha tall for antall lamminger i 2017, fordelt på åringer og eldre søyer, antall merkede lam og antall slakta lam. Du må også vite hvor mange lam og søyer du para sist høst for å kunne anslå produksjonen din i 2018.

Se mailen du har fått, der ligger det en link! Eller klikk deg inn her

Håper du tar deg tid.