Etter at Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde og Småbrukerlag og Norges Bondelag hadde et møte med Klima og Miljødepartementet 20.august i år har næringsorganisasjonene sitt ønske om at 77 klager på rovviltskadeerstatning skal behandles på nytt blitt tatt til etteretning.

De som klaget vil med det første få en forespørsel fra Klima og Miljødirektoratet om de fortsatt vil ha saken sin behandlet på nytt. De må da bekrefte at de fortsatt vil ha en ny behandling av saken.

Les hele meldingen fra Klima og Miljødepartementet her.