Eva Linn Hove Bergseth har sluttet i Nortura og dermed også som fylkessekretær i Hedmark Sau og Geit. Eva Linn har vært med siden fylkesårsmøtet i Grue 2015. Hun har til daglig hatt sitt arbeidsted på landbrukssenteret på Tynset.

Hedmark Sau og Geit takker Eva Linn for samarbeidet og ønsker lykke til videre.

Inntil ny fylkessekretær vil være på plass vil Ulf Skårholen, Løten være stand inn.