Rovviltnemnda fastsatte i møte den 28.11.2011 kvote for kvotejakt på gaupe 2012 til 10 dyr, hvorav inntil 4 hunndyr. Da jakta ble stanset den 6. februar var det felt til sammen 7 dyr, hvorav 4 hunndyr over ett år.

Rovviltnemnda bestemte i møte den 20. februar å øke hunndyrkvota med 1 dyr. Dermed blir kvotejakta igangsatt igjen fra 1. mars i deler av Hedmark. Gjenstående kvote er nå 3 dyr, hvorav 1 hunndyr over 1 år. Jaktperioden er 1.3 - 31.3.2012

Region

5: Engerdal og Trysil kommune, samt de delene av Åmot og Elverum kommuner som ligger øst for Glomma

7: Folldal, Alvdal, Tolga og Os kommuner, samt Tynset kommune nord for Glomma.

Region 5 er tildelt kvote på ett dyr, mens region 7 er tildelt to dyr.

Fylkesmannen i Hedmark 21. februar 2012

 

Arnfinn Nergård er gjenvalgt som leder i Rovviltnemnda i Hedmark.

Arbeidets Rett 22. februar 2012