Martin Mostue

Årsmøtet i Hedmark Sau og Geit valgte enstemmig Martin Mostue som ny leder. Martin, som før var valgt som nestleder, har siden november 2015 fungert som leder etter at Ole Jacob Akre trakk seg. Martin er saueholder bosatt i Stange kommune og  har sittet i fylkesstyret i en årrekke.

Hans Bondal

Delegatene på fylkesårsmøtet valgte Hans Bondal fra Sollia i Stor Elvdal til nestleder i styret.. Hans har i siste periode møtt fast i fylkesstyret som første vararepresentant. Hans, som er geiteholder, er i tillegg til styrevervet i fylkeslaget også representant i Hedmark Sau og Geit sitt Fagråd Geit.

Ola Dagfinn Gløtvold

Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Sau og Geit ble gjenvalgt for to år som styrerepresentant. Ola Dagfinn ble forøvrig også utnevnt til æresmedlem i Hedmark Sau og Geit. Han er leder i Engerdal Sau og Geit og styrerepresentant i "landslaget for reinrasa norsk sau",

Fra venstre Mona Arntzen, Hans Bondal, Eva Linn Hove Bergseth, Ola Dagfinn Gløtvold og Martin Mostue

Styrerepresentantene Mona Arntzen, Kvikne Sau og Geit og Kjell Eierholen, Grue Sau og Geit var ikke på valg og fortsetter dermed i styret.

Første vararepresentant til fylkestyret ble Per Joar Os Nesthun, Ringsaker Sau og Geit. Vegard Nystuen, Folldal Sau og Geit ble valgt som andre varareresentant til styret. Siv Elgvasslien, Alvdal Sau og Geit ble tredje vararepresentant.

Valgkomiteen, var representert ved Øistein Knutsen Løten og Vang Sau og Geit på årsmøtet. Ordstyrer var Kjell Horten, Os Sau og Geit. 

 

Eva Linn Hove Bergseth

Eva Linn Hove Bergseth er fylkessekretær i Hedmark Sau og Geit. Hun er ansatt i Nortura og bosatt i Rendalen.

Ulf Skårholen

Ulf Skårholen,Løten og Vang Sau og Geit er kasserer og jobber også med nettsidene til Hedmark Sau og Geit.

Se forøvrig møtereferatet fra fylkesårsmøtet.

Kjell Horten, Martin Mostue og Ola Dagfinn Gløtvold

Fylkesårsmøte Gjøvik 05.03.2016