Etter dokumenterte bjørneskader i to beitelag i Stor Elvdal har Fylkesmannen i Hedmark igjen innvilget skadefellingsløyve på bjørn i området. Statens Naturoppsyn har dokumentert  bjørneskader i både Mykleby og Gåla beitelag. Så langt har fellingsforsøket vært resultatløst.

Fylkesmannen i Hedmark innvilget i går et nytt skadefellingsløyve på bjørn i Nord Odal, Stange og Løten syd for rv3. Dette dagen etter at en hannbjørn ble fellt i Løten på et skadefellingsløyve. I tillegg er Elverum vest for Glomma og syd for rv3 nå med i skadefellingsområdet som av forvaltningen er definert som et prioritert beiteområde. Statens Naturoppsyn har dokumentert at ei søye i området ble drept av bjørn på formiddagen i går.

Det er nå skadefellingsløyve på både ulv og bjørn på Hedmarken.