Etter at Statens Naturoppsyn har dokumentert ulvedrepte lam har Fylkesmannen i Hedmark innvilget skadefellingsløyve på ulv. Så langt er det dokumentert fem lam som er drept.

Etter at ei ulvetispe ble fellt av kommunalt fellingslag i Stange for ei uke siden har det ikke blitt påvist ferske skader før Søndag morgen. Da ble det funnet lam som var drept. Statens Naturoppsyn har dokumentert at ulv er skadegjører.

Det har Søndag blitt søkt etter flere skadde dyr i området som har et stort antall sau på utmarksbeite.

Området er av forvaltningen definert som grønn sone og således prioritert for beitedyr.

Saken vil bli oppdatert.

Antall drepte sau/lam er nå oppe i over tretti dyr etter at ulv nummer to ble dokumentert i området.

Natt til 19.06 er det igjen dokumentert drepte lam i området.

23.06 har tallet på skadde og avlivde/døde sau og lam trolig passert 50.

27.06.2014. Tallet på skadde/drepte sau er nå ca 70 dyr. Ulven er fortsatt i området. Det har vært nærkontakt med den flerte ganger.