Et medlem i Kvebergkjølen Beitelag har nå mistet fire sauer på innmark. Statens Naturoppsyn har dokumentert at det er ulv som igjen har vært skadegjører.

Fram til tradisjonell sankestart har det blitt dokumentert drøyt seksti sau og lam som er tatt av ulv i området. Det har ved flere tifeller blitt sett to ulver samtidig i området i sommer. Dette tyder på at det kanskje kan være et nytt revir på gang i området.  Siden det fortsatt er mye sau ute på hjemmebeite har Fylkesmannen gitt et kortvarig skadefellingsløyve denne gangen. Det ble innvilget 29.09 og avsluttes 01.10. Da starter lisensjakta for ulv. I vårt område, dvs region 5, er det i år gitt en kvote på seks ulver.

Det er mye som tilsier at den kvoten trolig ikke er stor nok. Ulv på viltkamera på hedemarken i september, Skader i Eidsvoll/Stange området i samme tidsrom. Par i Alvdal/Tynset og trolig ulv lengst nord i fylket i tillegg kan lisensjegere få det travelt når lisensjakta starter .

Hva kan vi bidra med?

Når lisensjakta er igang så er det sporsnø og raske meldinger til lisensjegerne om spor som er avgjørende for at de lykkes. At noen veier er vinteråpne kan være med og forbedre sjansene for at de lykkes vesentlig. Når det er kjent at det er potensielle skadegjørere i et område bør det vurderes et organisert system for sporsøk. Samarbeid med jegere for å få tatt ut kvoten raskest mulig. Får vi senere dukumentasjoner på rovvilt i området kan en alltids søke om ekstraordinært uttak. Bompenger og diesel er en stor utgiftspost for jegere som er på sporsøk.  Dette gjør de for at våre beiteområder skal kunne være så sikre som mulig så her bør de som kan bidra. Samarbeid om det felles mål at våre beiteområder skal være fri for potensielle skadegjørere  er vel noe vi alle kan støtte.