Det ble valgt inn tre nye styremedlemmer i styret i Hedmark Saou og Geit. Hege Brendryen, Øystein Sørby og Øystein Knutsen hadde alle frasagt seg gjenvalg. Ny leder ble altså Ole Jakob Akre fra Rendalen. Kjell Eierholen fra Grue ble valgt for 2 år og Charlotte Ryen fra Folldal ble valgt for 1 år.

Under den felles årsmøtemiddagen med Oppland Sau og Geit ble det delt ut hedersbevisninger og to unge folkemusikere fra Gudbrandsdalen bidro med kulturelle innslag.

Nyvalgt styreleder i HSG, Ole Jakob Akre, flankert av Ola D. Gløtvold, Toril Hårdnes og Martin Mostue.

Nyvalgt nestleder Martin Mostue overrekker krus med sauemotiv til avtroppende styremedlemmer Øystein Sørby og Øystein Knutsen.

Leder i avlsutvalget, Magne Horten deler ut avlsstatuetter for beste granska vær i kvar avdeling. Her er det Øystein Knutsen fra avdeling 21 Løten/Vang/Stange som mottar statuetten.

Nortura har satt opp vandrepokaler til fylkesmestrene i Gjeterhund og her overrekker tilførselsleder småfe, Erling Skurdal pokalene til Torkjell Solbakken fra Lom og Jo Agnar Hansen fra Alvdal.

Marit M. og Arstein Solem fra Kvikne presenterte firmaet sitt og produktet satelittbaserte e-bjøller.

Kjetil Lien hadde foredrag om driftsopplegg på egen sauegard.

Oscar Hovde Berntsen orienterte om prosjektet No-fence.

Signe Kjorstad hadde 7 deltakere på kurs i skunnfellsøm og etter to dager med intens jobbbing, kunne mange flotte produkter vises fram.