"om åtte da'r er kløver'n klar og slåtten er i gang", finner vi i Prøysen sin "Så seiler vi på Mjøsa". Slåttonna var nok tradisjonelt senere når Alf Prøysen drev som sveiser og gardskar. Nye driftsmetoder og flere høstinger gir dagens brukere helt andre muligheter.

Det drivende været har satt i gang slåmaskiner og rundballepresser i store deler av vårt distrikt. Mange har nå allerede gjordt unna førsteslåtten i lavlandet. Noe senere nordover i fylket. Kan være like greit å ta det nå. Der det har kommet lite regn de siste ukene stopper veksten opp. Høyhenger er nå en sjeldenhet, men rundballer eller "traktoregg" finner vi overalt.

Forøvrig så slippes det i disse dager sau nordover i fylket. Inne i høyfjellet er sommeren bare så vidt kommet i gang.

Situasjonen med rovdyr er så langt forholdsvis rolig i Hedmark. Fellingsløyvet på ulv, som ble gitt av Fylkesmannen i Akershus, er gått ut på dato. Ulven, som ble sett på Minnesund, trekte trolig sørover. Det løper nå et skadefellingsløyve på bjørn etter at det er dokumentert to sauer som er drept i Ringsaker.  Dette løyvet går i første omgang fram til torsdag. Det er dokumentert skader av gaupe på to steder i Stange uten at Fylkesmannen i Hedmark så langt har fått noen søknad om skadefellingsløyve i denne sammenhengen.

Det har vært flere episoder med løshunder på hedemarken de siste dagene. En hundeeier som mistet kontroll over bikkja si har allerede forårsaket tap av et lam i Løten. Båndtvangen er glemt når kjæledyret, som oftest er "verdens snilleste", får muligheten til å ta seg en tur på egenhånd. Trist for dette er ikke hundens feil.