Med 155 erstattede lam drept av ørn i Hedmark i 2013 er det ingen tvil om at dette er en betydelig skadegjører. Når en vet hvor vanskelig det er og finne/dokumentere lam som blir tatt tidlig i beitesesongen ligger det trolig en større andel av tapene hos denne skadegjøreren enn det som tallmaterialet tilsier. Rovbasens tall for Hedmark viser at 2.86% av totaltapet er registrert som ørneskade.

Her er det trolig et stort gap mellom registrert og virkelig tap.

Nasjonalt bestandsmål for ørn er 850-1200 hekkende par årlig. Har ikke funnet noen gode tall for bestanden av ørn i Hedmark, men den er trolig voksende.

Leve i naturen prosjektet har utgitt en informasjonsbrosjyre om ørn. Denne er fra 2012.

Les hele trykksaken her