Vårens vakreste eventyr er et begrep som trygt kan brukes når vi slipper de første søyene med lam ut i det fri på våren. Friske lam som i flokk og følge spretter utover vollen får fram smilet hos de fleste. Hopp og bukkesprett i verdensklasse er ikke uvanlig i slike stunder.

Mange besetninger har et svært høyt lammetall. Avl og arvelighet og miljø er viktige faktorer for lammetallet i fjøset. Sauerasen  vi har er absolutt også med på å påvirke antall lam. Om søya skal til utmark med to eller flere lam er opp til eieren å avgjøre. All erfaring viser at noen søyer kan takle mange lam, mens noen har nok med kanskje bare ett.lam over sommeren. Her må den enkelte selv vurdere sin egen besetning og lokale forhold i sitt eget beiteområde.

Lam som ikke skal med søya ut på sommerbeite skilles fra og settes i egnet lun og trekkfri binge.(Gjerne med varmelampe.) Flaske og smokk, lammemor eller eller lammedrikkeautomat er løsninger som de fleste kjenner til. Forskjellige typer med melkeerstatninger finnes på markedet. Uansett hvor mange overskuddslam vi skal ta hånd om er det viktig med tilgang på tørt godt høy og friskt vann i tillegg til morsmelkerstatningen. Ikke slippe lamma ut på grønt gress så lenge de har tilgang til melkeerstatning er også et velprøvd tips.

Kopplam og hvordan vi best håndterer disse kan du lese her hos Animalia.

Animalia har også gitt noen råd om hvordan vi best tar hånd om lam på våren.

Lykke til !