Lamminga er for sauebønder et av årets høydepunkter. Nytt liv og rørelse med verdens nydeligste ullne lam som kommer til verden. En høysesong med intensiv jobb i fjøset. Søvnmangel, nattevåk og ammetåke er for sauebønder kjente begreper i denne tida. Dette er nå da grunnlaget for årsresultatet til næringa blir lagt.

Lammetall er her en viktig faktor. Dette avhenger jo som kjent av hvilken sauerase vi har i fjøset, arv,miljø og om vi er dyktige nok til å ta vare på lamma under og etter fødselen. Mange friske levende lam i godt hold ut på vårbeite tilsier at vi har gjort en god jobb gjennom vinteren og i lamminga

.Mange besetninger har nå et svært høyt lammetall. Kanskje flere enn søya er i stand til å hanskes med ute i marka over sommeren. Disse overskuddslamma eller kopplamma må tas hånd om så godt det lar seg gjøre. Da vil de kunne gi et greit slakteresultat ganske tidlig på sommeren.

Det er mange forskjellige varianter av melkeerstatninger på markedet til disse lamma. De fleste sauebønder er kjent med Pontus, Sprayfo og Elite melkeerstatninger. Dette er produkter som er produsert for lam og holder en bra kvalitet.

Kostnaden ved innkjøp av melkeerstatningspulver, som en er avhengig av, er vesentlig når sluttoppgjøret skal beregnes. Disse produktene er basert på mysepulver av kumelk. Mysepulver er nå en meget ettertraktet vare. Prisen blir deretter. Siden det nå ikke produseres noen norsk variant av melkeerstatningspulver til lam må dette importeres fra utlandet. Som et vern av egenprodusert mysepulver her i landet er det satt en tollsats på import lik 156% på slike produkter. Siden det ikke finnes norsk produsert melkeerstatning for lam på markedet er tollsatsen nedskrevet til 75% i inneværende periode. Denne satsen justeres hvert halvår og beregnes utfra  markedspris på mysepulveret.. Valuta kursen virker også inn når det er snakk om import. 

Det jobbes nå med å få i gang en norsk produksjon av melkeerstatningspulver for lam. Vilomix på Hønefoss jobber med et produkt som skal være norskprodusert basert på norske råvarer. Problemet er at testing tar tid når dette jo er svært sesongbasert.  Skal resepten endres må en vente til neste år før en igjen får prøvd ut om produktet holder mål.

Flaske med smokk eller lammemor er utprøvde metoder ved foring av disse lamma.  De siste åra har det kommet mere tekniske løsninger på markedet. Automater som leverer temperert melkeerstatning hele døgnet. Slike løsninger koster i innkjøp, men det er jo en investering for framtida. Med noen titalls lam vil det være ytterst arbeidsbesparende i ei ellers travel tid med lamming og våronn.

                                                                                          

              

             

Automaten på bildene over er en av de som er på markedet. Lamma har her tilgang til temperert melk hele døgnet og drikker selv når de føler for det. For brukeren er det bare å fylle melkeerstatningspulver i en beholder og koble til en vanntilførsel og strøm. Tørt høy og lammeperler anbefales også til menyen her. I et lunt og godt miljø vil disse lamma ha de beste forutsetninger for en god start.

Finn Avdem i Nortura har skrevet en artikkel om oppforing av overskuddslam og økonomi i denne sammenhengen. Den kan du lese her.

Øvrige småtips :

Fri tilgang på melkeerstatning .

Ikke ut på grønt gress mens en fortsatt gir melkeerstatning.

Tilgang til vann, tørt høy og lammeperler.

Fastmontert lukket lammemor.(veltefare)

Tørr og lun binge.