Årsmøtereferatet 2016 er no lagt ut. De finn referatet under referat og årsmøtereferat i fanene til venstre eller de kan trykke på linken http://www.nsg.no/arsmotereferat/category1401.html