Væren er halve besetningen. Det er derfor et viktig valg en tar når en velger vær. I værringen granskes de antatt beste værlamma hvert år. De som kommer best ut vil bli satt inn som elitevær i ringene . De dårligste slaktes. De fleste av værene som testes går ikke videre som elite. Dette er likevel værer som avler bra. Ringen tilbyr disse til medlemmene i Fylkeslaget. Ringen har også eliteværer som skiftes ut for å gi plass til nye. Siden de har gått minst en sesong har de bevist at de gir avkom og gode avkom.
 

De som er interesserte i å få oversikt over avkomsgranska værer til salgs sender en e-post til ring30@hotmail.no eller tekstmelding til mob. 995 78 048 (Per Lindholt, Nestleder Avlsutvalget for Sau) og oppgir e-postadresse så sender avlsutvalger ut liste over aktuelle værer.
 

De som ønsker å kjøpe kåra værlam, anbefales å ta kontakt med kontaktpersonene for de de ulike kåringssjåa eller møte opp på sjået.

Priser anbefalt av NSG:

Kåra værlam:
Grunnpris: 2.500 kroner
Tillegg for hvert poeng over 150 i sum kåringspoeng: 40 kroner


Avkomsgranska værer:
Grunnpris:
3.500 kroner
Tillegg for hvert poeng over 115 i O-indeks: 100 kroner.

Kåringssjå i Hedmark:

Sted

 

Dato

Kontaktperson

Dommere

Ansvarlig pc-kåring

Ringsaker

Lørdag 15.09

   Kl 10.00

   Avdeling 28,

   Martin Opsal

     Ken Lunn

  Hans Hjelstuen

Jan Aarskog

 

Os

Lørdag 22.09

   Kl 09.30

  Os Sau og Geit

   John Ryen jr

    Pål Kjorstad

  Odd S.Granheim

Toril Hårdnes

 

Alvdal

Lørdag 22.09

   Kl 15.00

   Avdeling 25,

   Toril Hårdnes

    Pål Kjorstad

  Odd S.Granheim

Toril Hårdnes

 

Løten/Vang

 

Mandag 24.09

   Kl 10.00

   Avdeling 21,

  Øistein Knutsen

    Martin Opsal

Per Lindholt

 

Stange

Mandag 24.09

   Kl 17.00

Romedal og Stange SG

  Martin Mostue

   Øistein Knutsen

Per Lindholt

Kvikne

Mandag 24.09

   Kl 10.00

   Avdeling 29,

Odd J. Skogstad

   Thor Aastveit

   Asbjørn Nessa

Toril Hårdnes

Folldal

Lørdag 29.09

   Kl 10.00

   Avdeling 35,

     Ingar Eide

   Thor Aastveit

   Asbjørn Nessa

Toril Hårdnes

 

Tolga

 

Mandag 01.10

   Kl 10.00

   Avdeling 26,

     Nils Eide

   Øistein Knutsen

   Anders Opsal

Toril Hårdnes

Alvdal

Mandag 01.10

   Kl 14.00

   Avdeling 24,

 Birger Steihaug

   Øistein Knutsen

   Anders Opsal

Toril Hårdnes

Rendalen

Mandag 01.10

   Kl 18.00

Rendalen SG, Karstein Bergset

Øistein Knutsen

Anders Opsal

Toril Hårdnes