Den reviderte forskriften som nå er vedtatt i Klima og Miljødepartementet finner du her.

Denne trer i kraft fra 01.06.2014.

I tillegg har departementet utarbeidet en retningslinje for bruk av forskriften. Den finner du her.Denne retningslinjen er vesentlig for hvordan forvaltningen vil håndheve forskriften og således hvordan beitebrukerne kan forvente at erstatningssaker vil bli behandlet i framtida.