Tekstboks:   
 

 

 

ROVDYRDEBATTEN 2015

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre, Dovre kommune og Lesja kommune inviterer til rovdyrdebatt!

TID:                     Torsdag 15. oktober 2015 fra kl. 18.00

STED:                  Lesja kulturhus

MØTELEDER:      Åge Tøndevoldshagen

 

Klokkeslett

Program

18.00

Åpning av møte v/Karl Øygarden, leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja/Dovre

18.05

Appell v/ordfører i Lesja kommune, Steinar Tronhus

18.10

Debattinnledning

Tine Sundtoft 15 min

Andre paneldeltakere 2 min hver

18.40

Temadebatt

Kick-off ved Åsmund Ystad (daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk) 5 min

Rovviltforliket mangler løsninger for områder med både beitedyr og rovdyr              

19.30

Pause. Salg av kaffe og biteti.

20.15

Åpen debatt med spørsmål fra salen

21.15

Oppsummering v/ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune

Deltaker

Rolle

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister

Marit Arnstad

Stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (Sp)

Representant

(Ap)

Øystein Folden

Naturvernforbundet (leder Møre og Romsdal)

Merete Furuberg

Norsk bonde- og småbrukarlag (leder)

Einar Frogner

Norsk bondelag (rovviltansvarlig og er i styret)

Arnfinn Beito

Oppland sau og geit (leder)

Øyvind Gaden

Mattilsynet, region øst

 

MØT OPP OG SI DIN MENING!