Atter en gang har miljøvernavdelingen hos fylkesmannen trukket i rovvilterstatningen.
Dette på tross av en krystall klar Krokann dom fra november 2013.
Småfenæringa i særdeleshet er atter en gang taperen! Det er en matmelding som sier at matproduksjon basert på utmarksressurser skal økes med 1 % pr år i 20 år, vedtatt av Stortinget for får år siden. Dette er atter fine ord og fagre løfter! Er jo en umulighet med dagens rovdyrpolitikk!
Hedmark Sau og Geit oppfordre ALLE som har fått avkortning også i år om å sende dette til Norsk Sau og Geit.
Vi MÅ få til en ny rettssak, derfor viktig at ALLE sender det.
Fylkesmannen tar ikke bare ene hånda, de er i ferd med å ta begge!
På tross av dette må vi stå på og holde ut, galskapen må ta slutt en gang!

Ole Jakob Akre