Åpent møte i Grue Finnskog om rovviltforvaltning og utmarksnæring kl 12.30 til 15.45 søndag den 4. august. Et parallellarrangement.

Felles åpning ved landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum kl. 12.00 på amfiet ved Finnskogen Kro- og Motell

 

Program for rovviltmøtet i Grue Finnskog kirke:

 

Velkomst ved leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg

 

Kl. 12.30 – 13.45:

Hvilket parti har best rovviltpolitikk? Hvem skal vi stemme på?

 

Politikerne skal lese opp alt som står om rovvilt i partiets stortingsvalgprogram. Utspørring ved Merete Furuberg. Spørsmål fra fremmøtte. Politikerne avslutter med 1 minutts appell hver.

 

Deltagere: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp),

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap), Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF), Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H), ordfører i Tynset Bersvend Salbu (SV),  Roy Holseter (FrP)

Konferansier: Ståle Støen, leder i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

 

Kl 13.45 – 14.20

Om rammevilkår

 

Bjørn Skåret:

Om Norges forpliktelser i Bernkonvensjonen  (15 min)

 

Ole Jakob Akre, leder i Hedmark  Sau og Geit:

Om rovviltforliket fra 16. juni 2011 (10 min)

 

Erling Skurdal, Nortura:

Om markedsmessige forhold for sau/lam i Norge  (10 min)

 

Kl 14.20 – 14.40

Beinstrekk

 

Kl 14.40 – 15.10

Om dagens situasjon

 

Ole Petter Berget, Skåbu:

Rovvilterfaringer i egen besetning (10 min)

 

Terje Holen, leder i Oppland Bonde - og Småbrukarlag:

Beitesesongen i Oppland så langt i 2013 (10 min)

 

Kai Teppen, beitebruker i Stange og i rovviltutvalget i Hedmark BS:

Beitesesongen i Hedmark så langt i 2013 (10 min)

 

Kl 15.10 – 15.45

Om nødvendige forbedringer i rovviltpolitikk og rovviltforvaltning

 

Pål Kjorstad, leder i Oppland Sau og Geit:

Nå er nok NOK! (10 min)

 

Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit:

Norsk Sau og Geit krever disse endringene (15 min)

 

Ola D Gløtvold, tidligere stortingsrepresentant :

Ex-situbevaring av ulv i Norge (10 min)

 

 

Kl 15.45: Vandring tilbake til amfiet for felles avslutning med kulturelt program

                 trekning

 

 

Arrangører: 100 åringene i 2013 Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Skogeierforbund