Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag skrev i brev til Rovviltnemda 13/12-18 at for å ta ut årets produksjon samt redusere bestanden av voksne individer, må uttaket ved lisensfelling opp i minimum 30 dyr.

Brev fra HSG, HB og HBS 13/12-18

Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark