Det er nå skadefellingsløyve på bjørn etter skader i Brandval og Våler. Dette løyvet omfatter disse kommunene vest for Glomma. Kongsvinger, Grue, Åsnes,Våler og Elverum sør for rv3. Det er også gitt et skadefellinngsløyve på bjørn vest for Glomma og nord for rv3 i Elverum, Åmot, Løten, Hamar og Ringsaker. Dette løyvet har vært siden juni og her er det nå dokumentert tretti drepte og skadde sau og lam. I tillegg er det gitt et skadefellingsløyve på bjørn i Stor Elvdal etter dokumenterte skader i Mykleby området.

Det pågår altså fellingsforsøk på tre bjørner fra Kongsvinger til Lillehammer grensa i Hedmark.

Det pågår også skadefellingsforsøk på ulv etter skader i Odalen. Dette løyvet omfatter N-Odal, Stange og Våler, Åsnes vest for Glomma. Det er kjent at det var ca ti lam som var skadd og drept etter første angrep her. Det er  også gitt mulighet til å felle en ulv i Rendalen. Her er det nå svært mange dokumenterte skader.

Det er meldt om skader av jerv i Kvikne østfjell.

Det har vært dokumentert skader av gaupe i Stange tidlig på sommeren og noen dokumenterte skader av ørn og jerv i østerdalen så langt.