Værring 30 har nå åpnet for salg av indeksværer av rasene Norsk Kvit Sau og Spæl. Dette er værer som er avkomsgransket. Ringen selger de værene som er gode nok etter granskinga. Disse værene vil utgjøre en kvalitetssikring i de fleste bruksbesetninger. Det kan være lurt å se på delindeksene. Noen er sikrere enn andre slik som kjøtt og fett. Jo høgere tall jo bedre. Når det gjelder lammetall kommer det an på om det er ønskelig med høyere eller lågere lammetall. Over 110 er mer enn normalt lammetall, og under 110 er mindre enn normalen. Her kan en justere med egen fruktbarhet. Delindekser for morsevne og slakt er noe mindre sikre, men likevel verd å se på. Disse uttrykker mjølkeevne og tilvekstevne.

1. fordeling skjer mandag 29. oktober 2018. Resevasjoner må gjøres senest 28. oktober.

2. fordeling skjer mandag 3. november 2018. Resevasjoner må gjøres senest 2. november.

Informasjon fra Værringen om værsalget her

Innlogging til Værringens bestillingside her