Værringen si info-side her

Bestillingsportalen her

Det anbefales å legge inn bestilling snarlig etter utlegging. 

Første fordeling av spælværer er gjort 23/10-20.