Det vil torsdag 31.03.2016 klokka 19.00 bli et møte i kommunestyresalen i Nord-Odal. Temaet for møtet vil være hva Hedmark Sau og Geit som organisasjon kan bidra med for småfeintreserte i Odals-kommunene.

Det har vært liten aktivitet i Odal Sau og Geit de siste åra.

Kan Hedmark Sau og Geit som fylkeslag bidra med noe som kan skape mer aktivitet i lokallaget?

Alle som driver med småfe i Nord-Odal og Sør-Odal eller har planer om oppstart i næringa i framtida, inviteres med dette til ei samling. Det vil bli holdt en presentasjon av Norsk Sau og Geit, og litt om arbeidet i fylkeslaget.

Hedmark Sau og Geit ønsker en dialog med alle småfeintreserte i området og oppfordrer flest mulig til å komme med innspill som kan være til beste for næringa.

Fra Hedmark Sau og Geit kommer leder Martin Mostue og Ulf Skårholen.

Velkommen !