Ledersamlinga arrangeres på Tiurn Kro på Koppang lørdag 17. oktober kl. 11.00. Avslutning ca. kl. 15-16.

Program:

  • Saueavl med vekt på genomisk seleksjon v/ Thor Blichfelt, NSG 
  • NSG sin satsingsområder og spesielt  klimasatsinga v/ Thor Blichfelt, NSG 
  • Rovdyrsituasjonen i Hedmark v/ styret i HSG

Styret i Hedmark Sau og Geit ønsker at minimum en person fra hvert lokallag stiller, og gjerne både leder og sekretær og at en person fra hver værring-avdeling deltar. 

Det blir kaffe- og matservering. 

Begrensninger i antall deltakere er gjort med bakgrunn i pandemi-restiksjoner.

Påmelding innen torsdag 15/10 til leder Per-Joar Nesthun, mob. 948 13 362 eller e:post: pj_nesthun@hotmail.com

Velkommen!