Mattilsynet påviste i høst A-sykdommen saueskabb på en lama i Hedmark. Lamaen, som var angrepet av saueskabb, var en i en flokk av samme arten i en dyrehage som for tiden er vinterstengt.

Ved oppfølgingsbesøk har Mattilsynet nå også påvist at ei geit på samme stedet er smittet.

Geita, som er av typen afrikansk dverggeit, er nå bare et av mange tilfeller i Norge i år. Fra før så har Mattilsynet påvist saueskabb på alpakka og lama. Det har så langt vært de eneste påviste tilfellene i Norge siden 1894. At småfe nå er smittet viser bare hvor alvorlig denne situasjonen er.

Psoroptes ovis eller Saueskabb (tidligere betegnelse: ondarta saueskabb) er en sterkt kløende, allergisk hudbetennelse forårsaket av skabbmidden Psoroptes ovis. Den er svært smittsom og har stor økonomisk og dyrevelferdsmessig betydning i mange land. I tidligere tider var ikke saueskabb uvanlig i Norge, men ble utryddet allerede i 1894. Saueskabb er en A-sjukdom i henhold til Matloven. Parasitten smitter ikke til mennesker.

Les hele Veterinærinstituttets faktablad om saueskabb her.

Les hele meldinga fra Mattilsynet her.

Mattilsynet har pålagt dyreparken restriksjoner ved at det ikke er tillatt og ta dyr ut eller inn av besetningen. Mattilsynet vil nå forsøke å kartlegge kontaktbesetninger og mulige smitteveier i saken.

Les også, «Utryddet», sauesykdom påvist i Hedmark.