Pr. 1. oktober er det fortsatt ledige plasser på begge kurs, men ta kontakt snarlig for å få plass.

 

Repetisjon

Tidligere utdannede inseminører kan repetere kurset gratis forutsatt at det er ledig plass på kurset.

Påmelding

Du melder deg på kurs til NSG:

Vi trenger følgende opplysninger:

  • Produsentnummer (10 siffer)
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon/mobil
  • E- postadresse
  • Forventet start av paringssesongen 2013

Påmeldingsfrist: Seinest 14 dager før kursstart

Kurskostnader

Kursavgift kr 1000,- som inkluderer kurshefte og enkel servering.
Ved flere deltakere fra samme bruk betaler deltaker nr. to kr 500,-.
Koffert med inseminasjonsutstyr koster kr.750,-.
Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.

Lokale kurs

l tillegg til de planlagte kursene kan det også gjennomføres lokale kurs i områder hvor interessen er stor. Forutsetningen for å arrangere et lokalt kurs er minst 5 nye påmeldte bruk. Vi ber derfor de som ønsker å gjennomføre et lokalt kurs å gi oss tilbakemelding så raskt som mulig. Legg ved liste over de som ønsker å delta, aktuelt sted og ønsket tidspunkt for kurset.

Mer informasjon

Mer informasjon får du av Anne Grete Stabekk
- mobil 902 01 429
- e-post: ags@nsg.no