Søndag ble den første sauen funnet som senere er bekreftet tatt av ulv. Statens Naturoppsyn har dokumentert skader på femten døde søyer og lam så langt som er kjent.

Fylkesmannen i Hedmark har innvilget skadefellingsløyve på ulv i området.

Tidligere i vår ble det sett ulv i Tronfjellet. Det ble også da innvilget et fellingsløyve(20.05.2014), men det lyktes ikke og felle den potensielle skadegjøreren den gangen.