Trykk dere inn her: Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen 
for mer info, og link videre for og registrere dere.

Hvem er ordningen aktuell for?

Jordbruk 

Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Det innebærer blant annet at du driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det gis produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd for, se detaljert oversikt i teknisk jordbruksavtale 2021-2022 kapittel 7 og kapittel 9.1. Du disponerer husdyr og/eller disponerer og driver jordbruksareal aktivt. 

Veksthus 

Ordningen er også aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som har produksjon av følgende vekster i veksthus hvor varene skal omsettes i markedet:  

  • grønnsaker  
  • frukt og bær  
  • krydderurter og medisinske urter  
  • blomster og prydplanter  
  • planteskolevekster medregnet skogplanter, eller  
  • ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg. "