Fylkesmannen i Hedmark forlenget ikke jakta på en bjørn i Nord Odal, Stange og Løten. Dette ble begrunnet med at det ikke var nye skader de siste tre dagene. Siden siste skade var fra i helga og det ikke var nye observasjoner eller spor ble skadefellingsløyvet stoppet inntil videre.

Mandag ble det dokumentert av Statens Naturoppsyn at bjørnen hadde tatt en elgokse i Stange. Oksen, med ti takker på hornene hadde måttet gi tapt for slagbjørnen. Dette litt lenger sør i kommunen enn bjørnen har tatt flere søyer den siste tiden. Den ble trolig skremt ut av området den har herjet i den siste tiden av stor trafikk i området. Nå må altså beitebrukerne i området vente på at bjørnen igjen skal ta sau før et nytt skadefellingsløyve kan være på plass.

Det ble i går også funnet ei drept søye i Åsnes vest for Glomma av en kadaversøk-ekvipasje. Dette etter at radiobjella viste at noe var galt. Området, som er tilnærmet uten dekning av mobilsignal, er kupert og med svært tett vegetasjon/skog. Kadaversøk vil bli forsøkt igjen i området siden det er flere savnede dyr. Statens Narturoppsyn har enda ikke konkludert med hva som er skadegjører her.

Engerdal har fått sitt andre skadefellingsløyve denne beitesesongen. Ulv har igjen gjort stor skade på sau i vestfjellet. Nitten sau/lam er bekreftet tatt av ulv ved Gnollsetra. Fylkesmannen i Hedmark har bevilget penger til helikoptersøk etter overlevende sau i området.