Ulvetispa som ble fellt av lisensjegere i Stange i går.

Etter at Miljødirektoratet bevilget ny kvote på tre ulver i prioriterte beiteområder har det vært et par forsøk på felling uten å lykkes. Imidlertid lykkes jegerne i går. Etter fire dager med sporing og jakt i solør trakk ulvetispa nordover og inn i beiteområdene på hedemarken. Rett øst for Harasjøen i Kvithammerberget ble ulven fellt.

Nå gjenstår det bare to ulver på kvota i prioriterte områder i region fire og fem.