Fellingsløyvet for ulv på Hedmarken som ble gitt av Miljødirektoratet 20.04.2014 og  forlenget en rekke ganger har endelig gitt uttelling. I natt, ca kl 03, ble det fellt en ulv av kommunale skadefellingsjegere i Stange.

Dette fellingsløyvet som i utgangspunktet ble gitt av Miljødirektoratet på to ulver og er senere  blitt forlenget en rekke ganger.  Senest av Fylkesmannen i Hedmark 31.05.2014. Det ble da strammet inn til bare en ulv av FylkesmannenDette uten nærmere forklaring eller tilsynelatende åpenbar årsak.  Beklagelig siden løyvet i utgangspunktet var gitt for og forebygge skader på beitende bufe i området før beiteslipp eller skader oppsto i beiteområdene. Intensjonen med Miljødirektoratets fellingsløyve i området har lykkes. Det er så langt få skader i området. Ulvejakta på Hedmarken er derfor nå over for denne gang.

Ulven skal være ei tispe. Størelse, alder og opprinelse er så langt ukjent.

Oppdatering: Ulvetispa har blitt vurdert som voksen og veide 39.5 kg. Så langt er åtte sau/lam drept eller avlivd etter ulveangrepet i Prestmarka, Stange. Det søkes stadig etter flere skader i området.

Oppdatering: En kadaverhundekvipasje søkte i området og fant fem drepte lam(11.06.2014).